Overheid

Als ondernemer heeft u nogal eens met de overheid te maken:

  1. U wilt iets gedaan krijgen om succesvol te ondernemen. (ver)bouwen, reclameborden plaatsen, ondernemen in de horeca, milieubelastende bedrijfsactiviteiten … u heeft er formele toestemming voor nodig om gedoe achteraf te voorkomen.
  1. U wordt in de weg gezeten om succesvol te ondernemen. Bijvoorbeeld omdat u een dwangsom krijgt opgelegd, uw bedrijfspand onteigend wordt, een bestemmingsplan gewijzigd wordt of u schade lijdt door een al dan niet terecht actie van de overheid.

Wij beoordelen of vergunningen nodig zijn, helpen bij een tijdige, goed beargumenteerde aanvraag en maken bezwaar bij eventuele afwijzing. En als het echt nodig is, procederen we uiteraard ook.