Actueel

Special Ontslagrecht 2017

Iedere werkgever heeft ermee te maken, of u nu wilt of niet: het ontslagrecht. U moet dan wel op de hoogte zijn van de laatste wijzigingen. Denkt u daarbij aan het berekenen van de transitievergoeding, de aanzegverplichting bij tijdelijke contracten, de ketenbepaling en het concurrentiebeding … lees verder

Special Lonen 2017

Ziet u door de bomen het bos nog in alle wijzigingen op het gebied van lonen, pensioen en arbeidsrecht voor 2017? Wij hebben ze allemaal voor u op een rijtje gezet. Wij brengen u namelijk graag op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen op dit gebied … lees verder

Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer

Wist u dat u als opdrachtgever aansprakelijk gesteld kan worden als uw opdrachtnemer zijn werknemers niet (volledig) betaalt? En wist u dat dit niet alleen geldt voor overeenkomsten van opdracht maar ook bij aanneming van werk, het inlenen van personeel en overeenkomst van vervoer van goederen over de weg? Met de juiste maatregelen kunt u de risico’s op aansprakelijkheid beperken … lees verder

Vennoot bij toetreding hoofdelijk aansprakelijk voor bestaande schulden

Onlangs speelde bij de rechtbank Rotterdam een zaak, waaruit een praktische leer is te trekken voor nieuw toe te treden vennoten in een cv of vof. De kwestie ging over een commanditair vennoot, die volgens de bank actief was als beherend vennoot voor een cv (commanditair vennootschap). Hiermee wilde de bank ook deze commanditair vennoot hoofdelijk aansprakelijk houden voor een schuld van de cv aan de bank. Volgens de rechtbank had de bank echter niet aangetoond dat de commanditair vennoot daadwerkelijk actief was geworden als beherend vennoot en daarom was hij niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de cv aan de bank … lees verder

De nieuwsbrief van februari 2017 staat online!

U zit als ondernemer toch al niet vaak stil, en daar krijgt u ook de kans niet voor met alle financiële en fiscale veranderingen in 2017. Eigen vermogen, pensioen, minimumloon voor jonge werknemers … Het verandert allemaal. Wij zetten daarom op een rij waarop u actie kunt ondernemen. En omdat wij wel van actie houden, gingen wij in dit nieuwe jaar ook een aantal mooie sponsorovereenkomsten aan met sportverenigingen. Veel leesplezier met onze nieuwsbrief! lees verder